ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

17 Αὐγούστου

,

786.—Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ορίζουν την αυτή ημέρα ως έναρξη τής Οικουμενικής Συνόδου που θα όριζε την αναστύλωση των εικόνων. Οι οπαδοί τής μεταρρύθμισης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Β΄ΜΕΡΟΣ (959-1081)

.

,

Μακεδονικὴ Δυναστεία β΄μέρος (959-1081)

,

……….Ὁ Κωνσταντῖνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος ἀπεβίωσε τὸ 959, ἀφήνοντας διάδοχο τὸν γιὸ του Ῥωμανὸ Β΄, ὁ οποῖος βασίλευσε ἐπὶ τέσσερα ἔτη. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ῥωμανοῦ Β΄, ἀπελευθερώθηκε ἡ Κρήτη ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Νικηφόρο Φωκᾶ, ὁ ὁποῖος κατενίκησε ἐπανειλημμένως τοὺς Ἄραβες. Ὅταν δὲ τὸ 963 ὁ Ῥωμανὸς Β΄ ἀπεβίωσε ἀφήνοντας ὡς διαδόχους τοῦ θρόνου τοὺς ἀνήλικους γιοὺς του Βασίλειο καὶ Κωνσταντῖνο, ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς, ἔχοντας ἐπιστρέψει θριαμβευτὴς ἀπὸ τὶς ἐκστρατεῖες του, στέφθηκε ἀντὶ τῶν ἀνηλίκων Αὐτοκράτωρ, καὶ νυμφεύθηκε τὴν χήρα καὶ βασιλομήτορα Θεοφανῶ. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Β΄ΜΕΡΟΣ (959-1081)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

16 Αὐγούστου

,

636.—Δεύτερη ημέρα τής μάχης τού Ιερομύακος. Ο Βυζαντινός Στρατός τρέπει σε φυγή τούς Άραβες(βλ.15/8 γιά εκτενέστερη αναφορά). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: 01-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922-Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΑΦΙΟΝ

.

,

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ –  01-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922- Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΑΦΙΟΝ

.

……….Ἐπιστρέφοντας στὴν Σμύρνη μετὰ τὴν ματαίωση τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἀρχιστράτηγος Χατζανέστης ἔλαβε γνώση τῶν μελετῶν ποὺ εἶχαν ὑποβάλλει δύο ἐπιτροπὲς καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ 4ου Γραφείου τῆς Στρατιᾶς, σχετικὰ μὲ τὴν σύμπτυξη τῶν γραμμῶν τοῦ μετώπου. Ἀναχωρώντας στὶς 6 Αὐγούστου 1922 γιὰ τὴν Ἀθήνα, θὰ τὶς ὑπέβαλε στὴν κυβέρνηση, ἔτσι ὥστε βάσει αὐτῶν νὰ ληφθοῦν οἱ τελικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴν σύμπτυξη τοῦ μετώπου. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: 01-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922-Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΑΦΙΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

15 Αὐγούστου

,

636.—Ξεκινᾶ ἡ μάχη τοῦ Ἱερομύακος (Γιαρμοῦκ), μεταξὺ Βυζαντινῶν, μὲ βασικότερους διοικητὲς τοὺς Βαάνη καὶ Θεόδωρο, καὶ τῶν Ἀράβων τοῦ Ἀβουβαχάρου (Ἀμπού-Μπάκρ πρώτου χαλίφη τοῦ ἱσλάμ), Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1921

,

,

Ἡ τελευταία μέρα τῆς αἱματηρότατης μάχης τοῦ Ταμποὺρ Ὀγλοῦ – 14/8/1921

.

Α΄Σῶμα Στρατοῦ

……….Μετὰ τὴν σταθεροποίηση τοῦ 34ου Συντάγματος Πεζικοῦ στὴν θέση Τουρμπὲ Τεπέ, ἡ προσοχὴ τῆς ΙΙ Μεραρχίας τοῦ Α΄Σ.Σ. στράφηκε πρὸς τὰ ἀριστερὰ ὅπου οἱ τοῦρκοι διατηρῶντας σταθερὰ τοὺς Δίδυμους Λόφους, εἶχαν ματαιώσει ὅλες τὶς προσπάθειες τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ, Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1921

ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-ΣΑΚΚΑ ΚΑΛΛΗΣ (+23/8/1958)

.

23-8-1958-sakka-kallis

.

Σακκά Καλλής: Γεννήθηκε στην κωμόπολη Λύση, τής επαρχίας Αμμοχώστου, στις 8 Δεκεμβρίου 1931. Σκοτώθηκε στις 23 Αυγούστου 1958 κοντά στην Λύση, σε ενέδρα που τού έστησαν Άγγλοι στρατιώτες. Γονείς: Παναής και Αγγελική Σακκά, που πέθανε, όταν ο Καλλής ήταν βρέφος, και τον ανέθρεψε ως θετή μητέρα, η Κυριακού Σακκά. Αδέλφια:Γεωργία. Ετεροθαλή αδέλφια: Αγγελική, Ελένη, Αναστασία, Παντελίτσα, Ανδρέας. Αρραβωνιαστικιά : Καλλού Ξυστούρη.

Συνέχεια ανάγνωσης ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-ΣΑΚΚΑ ΚΑΛΛΗΣ (+23/8/1958)

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (14-15/8/1825)

,

Ἔργο τοῦ Εὐγένιου Ντελακρουᾶ. «Μάχη μεταξὺ Ἕλληνα καὶ τούρκου».

.
……….Στὶς 14 Αὐγούστου, ὁ Κολοκοτρώνης διέταξε τὸν Γενναῖο καὶ τοὺς συμπολεμιστὲς του, ποὺ μετὰ τὴν μάχη στὰ Τρίκορφα (βλ.12/8) εἶχαν μεταβεῖ στὸ Βαλτέτσι, νὰ ἀνακαταλάβουν τὶς θέσεις τους καὶ νὰ ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῶν αἰγυπτιακῶν σωμάτων ποὺ ἐξακολουθούσαν νὰ παραμένουν στὰ ὀχυρώματά τους κοντὰ στὸν μύλο τοῦ Κοτρώνη καὶ τοὺς μύλους τῆς Δαβιᾶς. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (14-15/8/1825)

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο