ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

16 Αυγούστου

,

636.—Δεύτερη ημέρα τής μάχης τού Ιερομύακος. Ο Βυζαντινός Στρατός τρέπει σε φυγή τούς Άραβες(βλ.15/8 γιά εκτενέστερη αναφορά). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

15 Αυγούστου

,

636.—Ξεκινᾶ ἡ μάχη τοῦ Ἱερομύακος (Γιαρμοῦκ), μεταξὺ Βυζαντινῶν, μὲ βασικότερους διοικητὲς τοὺς Βαάνη καὶ Θεόδωρο, καὶ τῶν Ἀράβων τοῦ Ἀβουβαχάρου (Ἀμπού-Μπάκρ πρώτου χαλίφη τοῦ ἱσλάμ), Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

14 Αυγούστου

,

582.—Ἀπεβίωσε ὁ γεννημένος στὴν Θρᾲκη,Τιβέριος Β΄ (Τiberius ΙΙ Constantinus), Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ἀπό τὸ 578· Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

13 Αυγούστου

,

480π.χ..—(κατὰ προσέγγιση) Μετὰ τὴν ναυμαχία στὸ Ἀρτεμίσιον, τὸ περισσότερο καὶ ἰσχυρότερο τμῆμα τοῦ περσικοῦ στρατοῦ ποὺ ἀποβιβάσθηκε πορεύθηκε ἐναντίον τῶν Ἀθηνῶν, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι βάρβαροι πορεύθηκαν πρὸς τὸ ἱερὸ τῶν Δελφῶν Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

.

12 Αυγούστου

,

323 π.Χ..—Ὁ θάνατος ἑνὸς κυνικοῦ… Σὰν σήμερα (ὡς ἐπικρατέστερη ἡμερομηνία) τὸ 323 π. Χ., ἀπεβίωσε ὁ Κυνικὸς φιλόσοφος Διογένης. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

10 Αυγούστου

,

1500.—Ο Βαγιαζήτ Β΄, αφού πρώτα έσφαξε το 1/3 τής πόλεως τής Μεθώνης, ως δείγμα προσβολής, εισέβαλε σε χριστιανικό ναό γιά να ευχαριστήσει από εκεί τον προφήτη που θεώρησε πως τού χάρισε την νίκη. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο