ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

.

,

Οι Εθνικοί Ευεργέτες Ζωσιμάδες 

 

Oι   Ζ ω σ ι μ ά δ ε ς

……….Το ξεκίνημά μας, για την γνωριμία των Εθνικών Ευεργετών, θα είναι από τους αδελφούς Ζωσιμάδες. Κι’ αξίζουν για την τιμή αυτή, γιατί αυτοί, πρώτοι από τους νεώτερους Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο τής μεγάλης αγαθοεργίας, εκτός που και χρονολογικά στην ζωή έρχονται πρώτοι. Τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι απ’ αυτούς. Πρώτοι οι Ζωσιμάδες, αλήθεια, με την γενναιόδωρη απλοχεριά τους σκόρπισαν την παρηγοριά στους σκλαβωμένους ομογενείς μας. Πρώτοι αυτοί σκόρπισαν τόσο πλούσια τούς παραμυθένιους τους θησαυρούς για να γλυκάνουν τον πόνο και να χύσουν φως στην δουλωμένη στον Τούρκο εθνική μας ολότητα. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

,

.

16 Φεβρουαρίου

,

1391.—Απεβίωσε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος.  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

15 Φεβρουαρίου

,

360.—Σαν σήμερα τελέστηκαν τα εγκαίνια τού πρώτου ναού τής Αγίας τού Θεού Σοφίας, τού οποίου η ανέγερσις άρχισε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου και επερατώθη υπό τού υιού του, Κώνσταντος. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

14 Φεβρουαρίου

,

869.—Απεβίωσε ο άγιος Κύριλλος στα 42 του χρόνια· μοναχός έγινε λίγο πριν τον θάνατό του. Μαζί με τον κατά δώδεκα χρόνια μεγαλύτερο αδελφό του, Μεθόδιο, και κατόπιν αιτήσεως τού ηγεμόνα τής Μοραβίας, εστάλησαν το 863 από τον Μιχαήλ Γ´ και τον πατριάρχη Φώτιο στην Μοραβία, γιά να διδάξουν τον χριστιανισμό. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

13 Φεβρουαρίου

,

970.—Κυριακή τής Ορθοδοξίας και νέος Οικουμενικός Πατριάρχης στην θέση τού εκλιπόντος Πολύεκτου, χειροτονείται ο αναχωρητής Βασίλειος. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

,

.

12 Φεβρουαρίου

,.

623.—(7-12)Ο βυζαντινός στρατός, χάρις στην ιδιοφυή στρατηγική και το απαράμιλλο θάρρος τού Αυτοκράτορα  Ηρακλείου, κατατροπώνει τους Πέρσες στην περιοχή Σάταλα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

.

.

11 Φεβρουαρίου

,

641.—Ο Αυτοκράτωρ Ηράκλειος αποθνήσκει εις ηλικίαν 66 ετών. Ο Φλάβιος Ηράκλειος Αύγουστος (λατινικά: Flavius Heraclius Augustus), ήταν Αυτοκράτορας τής Ρωμανίας από το 610 ως τις 11 Φεβρουαρίου 641. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

10 Φεβρουαρίου

.

754.—Αρχίζει τις συνεδριάσεις της η εικονομαχικών προθέσεων Σύνοδος τής Ιέρειας (ανάκτορο στην ασιατική ακτή τού Βοσπόρου). Την Σύνοδο κάλεσε ο Κωνσταντίνος Ε΄, έχοντας ως σκοπό να θέσει τις βάσεις μιάς εικονοκλαστικής πολιτικής. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν