ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΜΑΪΟΥ

,

.

21 Μαΐου

,

428 π. Χ..—Η σημερινή ημέρα φέρεται ως ημερομηνία γεννήσεως τού μεγάλου φιλοσόφου Πλάτωνος. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΜΑΪΟΥ

,

,

20 Μαΐου

,

325.—Η συντάξασα το Σύμβολον τής Πίστεως πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, αρχίζει τας εργασίας της εν Νικαία, κατόπιν συγκλήσεώς της από τον  Μεγάλο Κωνσταντίνο ο οποίος επιθυμούσε την επικράτηση θρησκευτικής ειρήνης στην Αυτοκρατορία.Επιζητώντας την ηρεμία στην Αυτοκρατορία, δεν κατεδίωξε ούτε τους εθνικούς ούτε τους χριστιανούς. Απλώς εξασφάλισε θρησκευτική ελευθερία. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 19 ΜΑΪΟΥ

,

,

19 Μαΐου

Ἡμέρα Μνήμης τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας.

1231.—Οι Λατίνοι κατακτητές τής Κύπρου, κατακαίγουν ζωντανούς τους οσιομάρτυρες μοναχούς τής Μονής Καντάρας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 19 ΜΑΪΟΥ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΟΙ PALEOLOGO ORIUNDI

 

Οι Παλαιολόγοι του Μομφερράτο 
και οι σύγχρονοί μας απόγονοί τους, 
οι Paleologo Oriundi

.

Δρ. Χρήστος Μητσάκης

mitsakis_christos@hotmail.com

.

……….Ο Οίκος των Παλαιολόγων του Μομφερράτο, παράπλευρος κλάδος του Οίκου των Παλαιολόγων, ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Παλαιόλογο (1290–1338) υιό του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄ (1259–1332). Ο Θεόδωρος και οι απόγονοί του κυβέρνησαν ως Μαρκήσιοι το Μομφερράτο, περιοχή της βορειοδυτικής Ιταλίας, από το 1306 έως και το 1533, οπότε ελλείψει νομίμου άρρενος συγγενούς, η Μαρκιωνία πέρασε στον Οίκο των Γκοντζάγκα, οι οποίοι εξουσίαζαν το γειτονικό Δουκάτο της Μάντοβας. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΟΙ PALEOLOGO ORIUNDI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 18 ΜΑΪΟΥ

,

.

18 Μαΐου

,

332.—Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανακοινώνει την δωρεάν διανομή τροφίμων στους πολίτες τής Κωνσταντινουπόλεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 18 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΜΑΪΟΥ

,

.

17 Μαΐου

,

433.—Πυρκαγιά, διάρκειας τριών ημερών αποτέφρωσε μεγάλο μέρος τής Κωνσταντινουπόλεως. Τα θύματα θρηνήθηκαν κατά εκατοντάδες. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΜΑΪΟΥ

,

16 Μαΐου

,

1204.—Ο Βαλδουίνος Α΄ τής Φλάνδρας, στέφθηκε επισήμως αυτοκράτορας στον ναό τής Αγίας τού Θεού Σοφίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΜΑΪΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο